Tarieven tandheelkundige zorg

Brinkhuis Derks Tandartsen hanteert tarieven die zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Op uw rekening staan alle verrichtingen die uw tandarts heeft uitgevoerd met daaraan een code gekoppeld. Deze code bestaat uit een letter en twee of drie cijfers (bijvoorbeeld C002 = periodieke controle). Met behulp van deze codes kunt u in de tarievenlijst controleren of uw rekening juist is.

U ontvangt voor het deel van de behandeling dat u niet vergoed krijgt van uw verzekeraar een restnota van Infomedics. U dient deze dan per acceptgiro of via de link in de gestuurde email over te maken binnen de genoemde betalingstermijn.

tarieven tandarts Zevenaar

Infomedics factoring

De betalingsvoorwaarden van Infomedics, kunt u op www.infomedics.nl onder het kopje “Hulp & vragen” inzien. Ook heeft Infomedics een telefonische helpdesk waarmee u kunt bellen als u een vraag heeft over uw nota. 036-2031900

Voor meer vragen over tandartstarieven verwijzen we u naar www.nza.nl

Vondellaan 180
6901 MR Zevenaar

0316-523570

MENU