Praktijkregels binnen onze praktijk in Zevenaar

Om onze werkzaamheden goed te organiseren en misverstanden in communicatie te voorkomen, heeft onze praktijk de volgende praktijkregels opgesteld. Alle patiënten dienen van deze regels op de hoogte te zijn.

Afspraken en behandelingen

 • Heeft u een afspraak en wilt u deze verzetten of annuleren dan dient u dit 24 uur van te voren aan ons door te geven. Dit kan ook via een e-mail naar info@bdtandartsen.nl. Indien dit niet tijdig gebeurt, kunnen wij de door ons gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit kan oplopen tot het volledige bedrag van de geplande behandeling en de daarbij behorende declaraties.
 • Behandelingen worden alleen uitgevoerd volgens afspraak.
 • In de regel wordt er tijdens een periodieke controle, buiten tandsteen verwijderen, geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een vervolgafspraak met u gepland.
 • Ernstige pijnklachten worden in principe ingepland op de dag dat u belt. Hiertoe hebben wij dagelijks vastgestelde tijdsblokken gereserveerd. Zo voorkomen we lange wachttijden. U wordt doorgaans met eenvoudige middelen van de pijn af geholpen. Voor uitgebreidere nazorg of het afmaken van een gestarte behandeling wordt vervolgens een vervolgafspraak gemaakt.
 • Als u voor een periodieke controle komt, kan het zijn dat dit een combinatie afspraak betreft met onze mondhygiëniste / preventieassistente en de tandarts.
 • In onze praktijk worden periodiek röntgenfoto’s genomen. In een normale situatie maken wij 1 x per 3 jaar bite-wing foto’s. Afhankelijk van uw gebitssituatie kan er van deze termijn afgeweken worden. In geval van pijnklachten of bij het ontdekken van bijzonderheden tijdens een periodieke controle worden doorgaans tussentijds ook foto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor een juiste diagnose.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen  zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig kunnen ontdekken. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet beroepen op het niet opmerkzaam zijn van de tandarts.
 • Wij verlangen van onze patiënten dat zij zich persoonlijk inzetten en alle medewerking verlenen om zo een gezonde situatie in de mond te bereiken en te behouden.

Persoonlijke gegevens

 • Wij moeten in het bezit te zijn van uw juiste (actuele) adres-, verzekering- en telefoongegevens. Dit is onder meer noodzakelijk om declaraties op de juiste manier aan te leveren bij uw zorgverzekeraar. Als er wijzigingen zijn, dan kunt u deze bij de receptie, schriftelijk, telefonisch of per mail aan ons doorgeven.
 • Uw medische / tandheelkundige dossier moet gekoppeld worden aan uw Burger Service Nummer. Dit nummer moet daarom bij ons bekend zijn.
 • Om fraude te voorkomen dient u zich aan de balie te kunnen identificeren.

Klachten en second opinion

 • Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandelaar of over de praktijk. Deze klachten dient u in eerste instantie te melden aan de receptie. Wij streven ernaar uw klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien u niet tevreden bent over deze oplossing en wilt u een officiële klacht indienen, dan dient u een aangetekende brief naar de praktijk te sturen of u meldt zich bij een officiële klachtencommissie.
 • Het aanvragen van een second opinion is altijd mogelijk. Een second opinion houdt in dat er een consult plaatsvindt bij een andere tandarts binnen of buiten onze praktijk. Tijdens dit consult vindt er een onderzoek plaats en wordt desgewenst missende informatie verzameld (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of een pocketstatus). Deze tandarts mag echter geen behandeling uitvoeren.  Gebeurt dit wel, dan is de betreffende tandarts in overtreding met de geldende beroepsregels en  zal de garantie van de behandeling niet kunnen worden overgenomen door uw eigen behandelaar. De besproken problematiek en bevindingen worden altijd schriftelijk overlegd aan uw tandarts.

Betalingen

 • Onze declaraties worden aangeleverd aan en verwerkt door Infomedics. Infomedics zal uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien u (voor een deel) onverzekerd blijkt te zijn, zal u de (rest)nota in principe via een e-mail toegestuurd krijgen. U kunt dan via iDeal betalen, of er voor kiezen het bedrag zelf over te maken. Bij vragen over uw nota dient u in eerste instantie contact op te nemen met Infomedics via www.infomedics.nl of 036-2031900.

Parkeren

 • U kunt parkeren in de wijk  rondom de praktijk. Let op; de grote parkeerplaats tegenover de praktijk aan de Vondellaan is een blauwe zone. Vergeet dan niet de parkeerschijf duidelijk achter uw voorruit te plaatsen!

Overige regels

 • Indien uw gezondheidstoestand verandert (u bent bijvoorbeeld onder behandeling gekomen bij een specialist, heeft (andere) medicijnen voorgeschreven gekregen, heeft aan allergie ontwikkeld of bent zwanger), dient u dit bij uw bezoek aan uw behandelaar te melden.
 • In de praktijk zijn huisdieren niet toegestaan en mogen er geen drink- of etenswaren worden genuttigd.
 • In en rond onze praktijk hangen beveiligingscamera’s voor uw en onze veiligheid.
 • Wanneer de praktijk gesloten is, kunt u voor spoedeisende hulp contact opnemen met Dental 365 in Ede: 085-0189464
 • Indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet bezocht heeft voor uw periodieke controle ontvangt u een herinneringsbrief van ons. Mocht u hier geen reactie op geven dan volgt eventueel uitschrijving uit de praktijk.

Vondellaan 180
6901 MR Zevenaar

0316-523570

MENU